Новини

 • ИИП представи препоръки за реформи на политиките за младежка заетост в Народното събрание

  Създадена на 21 Март 2016
   
  След като в рамките на една година Институт за икономическа политика осъществи активен и конструктивен диалог по отношение на политиките за младежка заетост между около 180 младежи от цялата страна и представители на ресорните държавни институции – Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията по заетостта (АЗ), Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерство на младежта и спорта (ММС), чрез провеждането на 10 събития в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Благоевград, дойде ред и на представянето на крайния резултат от всички дискусии и обсъждания – а именно работен документ с предложения за реформи на политиките в областта на младежката заетост
 • ИИП започна 2016 г. с Медиаторска среща по проекта „Младите срещу младежката безработица“

 • Проектът на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ бе представен като добра практика

  Създадена на 07 Декември 2015

  Институт за икономическа политика бе поканен от Центъра за развитие на човешките ресурси да вземе участие в организирания от тях Теманичен мониторинг на тема: „Европейска година за развитие”, чиято основна цел бе споделянето на опит и добри практики от бенефициенти по отделните сектори  на програма ''Еразъм+''. Събитието се проведе на 4 декември 2015 г. в залата на ЦРЧР в гр. София и в него участие взеха редица предствители на неправителствени оранизации, образователни институции, младежки сдружения и други бенефициети по програмата.

 • Завърши вторият етап на проект „Младите срещу младежката безработица“

  Създадена на 27 Ноември 2015

  На 26 ноември в Младежки дом – Велико Търново се проведе петият и последен Форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица“. Младежи от Великотърновския университет, Крайовския университет, ИУ – Варна и Стопанската акедемия в Свищов имаха възможността да обсъдят предложенията за реформиране на политиките в областта на младежката заетост с представители на местните звена на Бюрото по труда и Районния инспекторат по образовние (РИО), както и с младежки медиатори от общините Велико Търново, Павликени и Силистра, чиято цел е активирането на неактивните младежи от региона. На срещата присъства и г-н Николай Петров, зам. областен управител във Велико Търново.

 • Четвърти Форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица”

  Създадена на 23 Ноември 2015

  На 20.11 в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се проведе четвъртия Форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица”, финансиран по Програма Еразъм+, КД3 Структурен диалог. В срещата се включиха както младежи и студенти от Пловдивския университет, така и представители на Агенцията по заетостта, Министерството на младежта и спорта, Търговско-промишлената камара в Пловдив и Аутомотив клъстер България.

 • Третият форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица“ се проведе в София

  Създадена на 09 Ноември 2015

  На 6 ноември в залата на Дома на Европа в град София се проведе третият Форум за диалог по проекта на Институт за икономическа политика „Младите срещу младежката безработица“. Във форума се включиха над 35 младежа и студента от университети от София и страната, както и представители на Агенцията по заетостта, регионалните Бюра по труда, Министерството на младежта и спорта и Центъра за развитие на човешките ресурси. Гледната точка на бизнеса бе изложена от представител на Аутомотив Клъстер България.

 • Вторият Форум за диалог по проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ се проведе в Благоевград

  Създадена на 2 Ноември 2015 г.

  На 30 октомври 2015 г. в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе втория от поредицата форуми за диалог по проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“.  И този път Институт за икономическа политика събра над 35 активни младежи и студенти от Благоевград и околността, които имаха възможността обстойно да обсъдят различните предложения за реформи на младежките политики за заетост, залегнали в първоначалната версия на Работния документ, с представители на отговорните за младежките политики институции.

 • ИИП проведе първия Форум за диалог по проекта „Младите срещу младежката безработица“

  Институт за икономическа политика стартира втория етап от проекта „Младите срещу младежката безработица“, финансиран по програмата Еразъм+, КД3 Структурен диалог.  В рамките на петте Форума за диалог, които ИИП ще проведе в периода октомври – ноември 2015 г., се очаква генерираните в първата фаза идеи за реформи и оптимизиране на политиките в сферата на младежката заетост и насърчаването на предприемаческата инициатива сред младите хора да бъдат  надградени и обсъдени с представителите на отговорните за младежките политики институции. На този етап от проекта, в диалога ще бъдат включени и представители на бизнес организации, тъй като те са активни участници в процеса на формиране на политики на пазара на труда, насочени към младите хора и могат да мултиплицират ефектите от тях.

 • Институт за иконимическа политика започва изпълнението на втория етап на проект „Младите срещу младежката безработица“

  Създадена на 11 Октомври 2015

  От пролетта на 2015 г. Институт за икономическа политика осъществява изпълнението на проекта „Младите срещу младежката безработица“ по Програмата „Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да осигури възможност за провеждането на конструктивен диалог между младите хора в България и представители на институциите, отговорни за политиките в областта на младежката заетост.

 • Петата и последна Встъпителна среща по проект “Младите срещу младежката безработица” се проведе на 29 май в град Варна

  Създадена на 01 юни 2015 г.

  На 29 май 2015 г. Институт за икономическа политика (ИИП) проведе петата, последна Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ в Икономическия университет в град Варна. В нея взеха участие студенти от Икономически университет - Варна, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Бургаския свободен университет, Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, както и вече завършили образованието младежи, сблъскващи се с предизвикателствата на пазара на труда.

 • Четвъртата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ се проведе на 15 май в гр. Благоевград

  Създадена на 18 Май 2015

  Институт за икономическа политика (ИИП) проведе четвъртата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ на 15 май 2015 г. в Благоевград. В нея взеха участие студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Американския университет в Благоевград, Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и Университета за национално и световно стопанство в гр.София, както и вече завършили образованието младежи, сблъскващи се с предизвикателствата на пазара на труда.

 • Третата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ се проведе на 8 май в гр. Пловдив

  Създадена на 11 Май 2015

  Институт за икономическа политика (ИИП) проведе третата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ на 8 май 2015 г. в гр. Пловдив. В нея взеха участие студенти и докторанти от Пловдивския университет, Медицинския университет в гр.Пловдив и Университетът за национално и световно стопанство в гр.София, както и вече завършили висшето си образование младежи с активна гражданска позиция.

 • Стартира изпълнението на проект „Младите срещу младежката безработица“

  Създадена на 19 Март 2015

  • Искате ли да сте активен гражданин и да вземете дейно участие в реформирането на младежките политики за заетост?
  • Питате ли се как бихте могли да допринесете за по-успешното реализиране на младите хора на пазара на труда?
  • Искате ли да се запознаете с текущите програми за младежка заетост и да дадете своите предложения за тяхното реформиране, така че те да станат по-ефективни?

  Ако отговорът на тези въпроси е ДА, сега е времето да се включите в проекта на Институт за икономическа политика (ИИП) - „МЛАДИТЕ СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА“.

  Как може да стане това?

  Кандидатствайте тук!

   

  Пълен текст -->

 • Проектът на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ стартира с Встъпителна среща в София

  Създадена на 22 Април 2015

  Институт за икономическа политика стартира изпълнението на дейностите по проекта „Младите срещу младежката безработица“ с провеждането на първата от серията Встъпителни срещи, които са предвидени по проекта. Срещата се състоя на 18 април 2015 г. в Дома на Европа в София и в нея участие взеха около 40 проактивни младежи между 19 и 29 години, мотивирани да се включат в проекта и да допринесат за изпълнението на неговата основна цел – а именно за реформирането на младежките политики за заетост с цел те да станат по-ефективни. Различният профил на младежите (студенти различен курс на обучение и завършили студенти, които вече са се сблъскали с различните предизвикателствата на пазара на труда) допълнително обаготи последващите дискусии, в рамките на които младите хора имаха възможността да споделят както своя опит със стажантски и младежки програми, така и своите предприемачески идеи и интереси.

   

  Пълен текст -->

 • Втората Встъпителна среща по проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ се проведе във Велико Търново

  Създадена на 27 Април 2015

  На 24 април 2015 г. в Европейския информационен център в гр. Велико Търново се проведе втората от серията Встъпителни срещи по проект „Младите срещу младежката безработица“ на Инсититут за икономическа политика (ИИП). В нея се включиха студенти от Великотърновския университет Св.св. Кирил и Методий и Стопанската академия "Д.А.Ценов" в Свищов, както и завършили висшето си образование младежи, обединени от идеята, че бъдещето на младите е в техните собствени ръце и от тях зависи да се справят с проблема, с който голяма част от тях се сблъсква, а именно младежката безработица.

Script logo