Втората Встъпителна среща по проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ се проведе във Велико Търново

Създадена на 27 Април 2015

На 24 април 2015 г. в Европейския информационен център в гр. Велико Търново се проведе втората от серията Встъпителни срещи по проект „Младите срещу младежката безработица“ на Инсититут за икономическа политика (ИИП). В нея се включиха студенти от Великотърновския университет Св.св. Кирил и Методий и Стопанската академия "Д.А.Ценов" в Свищов, както и завършили висшето си образование младежи, обединени от идеята, че бъдещето на младите е в техните собствени ръце и от тях зависи да се справят с проблема, с който голяма част от тях се сблъсква, а именно младежката безработица.

На срещата отново бяха поканени представители на публичните институции с цел осъществяването на конструктивен диалог и на по-пълноценен дебат по темата. Доц. Теодора Калейнска, Ръководител на Европейския информационен център, запозна младежите с европейските инициативи и инструменти, борещи се с младежката безработица и в мотивиращата си и прочувствена реч ги призова да продължават да търсят възможности и да не се отказват от целите си, докато не ги постигнат. След това г-н Обрешко Нечев, Директор на Дирекция "Бюро по труда" – Велико Търново представи националните политики и инициативи за младежка заетост и отбеляза как Бюрото по труда във Велико Търново се опитва да намали безработицата като предоставя свободни позиции, за които се търсят квалифицирани специалисти. В срещата се включи и г-н Петьо Кънев, Главен експерт в Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на Министерство на образованието и науката, който по-подробно представи програмата Еразъм+ и нейното приложение в България, като взе активно участие и в последващите дискусии с участниците.  Младежите пък споделиха своя опит с различните програми и инициативи и коментираха с представителите на публичните институции възможностите за тяхното оптимизиране и приспособяването им към условията на пазара на труда.

В следобедния панел г-н Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика, разясни процеса на формиране на политики за борба с младежката безработица и обърна внимание на техниките и инструментите, чрез които младите могат да оказват влияние в рамките на този процес. След това участниците се включиха в Дебати по групи, като отчетоха главните проблеми, с които се сблъскват младежите и предложиха конкретни мерки за справянето с тях. Подобно на резултатите от дискусиите от първата среща, тези от Велико Търново също ще послужат за основа на онлайн обсъждания. Новите участници ще имат възможността да се присъдинят към колегите си от София във Фейсбук групата на проекта, както и във форума на интернет страницата на проекта, където да продължат дискусиите и да доразвият идеите си.

В края на деня, след гласуване бяха избрани тримата Медиатори, които ще имат координационна роля в изготвянето на Работния документ, съдържащ предложенията за реформи на младежките политики за заетост. За град Велико Търново това са: Ирина Пенева, студент по Политология във Великотърновския университет; Виторио Захариев, студент по Стопански и финансов контрол от Стопанската академия в гр.Свищов и Стелиян Вълков, студент по Предприемачество в социалната сфера от Великотърновския университет.

Екипът на ИИП бе изключително щастлив да работи с такива проактивни и мотивирани млади хора и очаква и следващите срещи по проекта, които ще се проведат в гр. Пловдив на 8 май, Благоевград на 15 май и Варна на 29 май. Кандидатстването за тях все още е отворено, а апликационната форма можете да намерите тук.

Script logo