Вторият Форум за диалог по проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ се проведе в Благоевград

Създадена на 2 Ноември 2015 г.

На 30 октомври 2015 г. в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе втория от поредицата форуми за диалог по проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“.  И този път Институт за икономическа политика събра над 35 активни младежи и студенти от Благоевград и околността, които имаха възможността обстойно да обсъдят различните предложения за реформи на младежките политики за заетост, залегнали в първоначалната версия на Работния документ, с представители на отговорните за младежките политики институции.

Еднодневният форум започна с кратко представяне на проведените до момента дейности по проекта от Десислава Петрова, Директор „Европейски програми и проекти“ в ИИП, след което г-н Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на ИИП запозна участниците в проекта с резултатите от проведената от ИИП анкета относно информираността и полезността на политиките в областта на младежката заетост, както и с направената от ИИП оценка на националните програми и схеми за младежка заетост. Синтезираната версия на първоначалните предложения за реформи на младежките политики за заетост бе представена по-подробно от Десислава Петрова, след което младежите имаха възможността да дискутират предложенията, залегнали в първоначалната версия на Работния документ. 

Във втората панелна сесия своето становище върху първоначалните предложения за реформи изразиха и г-жа Станислава Поповска, Директор на Регионалната служба по заетостта – Благоевград и г-жа Мая Ризова, Главен експерт, отдел „Посреднически услуги“ към Бюрото по труда в Благоевград. Освен че представиха интересни данни за постъпилите на работа и стаж младежи от началото на годината, те споделиха и някои от добрите практики, които предприемат с цел изпълнение на Гаранцията за младежта. Такъв успешен пример се оказа стартиралото наскоро „Ателие за търсене на работа“, в рамките на което младежки медиатори и психолози използват различни ролеви игри и други подходи, за да подпомогнат младежи до 29 г. да намерят подходящата за тях работа.  След активна дискусия между представителите на Агенция по заетостта и младежите се стигна до извода, че добрите практики трябва да бъдат споделяни, а информацията, която агенцията предоставя за новостартиралите схеми и програми за заетост трябва да бъде по-ефективно комуникирана с младите хора.

В следобедната сесия на форума участниците от Благоевград имаха възможността да обсъдят в конкретика предложенията, синтезирани в първоначалната версия на Работния документ, като същевременно предложиха изменения и нововъведения. Така и вторият Форум за диалог по проекта „Младите срещу младежката безработица“ бе проведен успешно в Благоевград, а екипът на ИИП подготвя останалите три форума в София, Пловдив и Велико Търново, като регистрацията за тях все още е отворена на този линк.

Script logo