Завърши вторият етап на проект „Младите срещу младежката безработица“

Създадена на 27 Ноември 2015

На 26 ноември в Младежки дом – Велико Търново се проведе петият и последен Форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица“. Младежи от Великотърновския университет, Крайовския университет, ИУ – Варна и Стопанската акедемия в Свищов имаха възможността да обсъдят предложенията за реформиране на политиките в областта на младежката заетост с представители на местните звена на Бюрото по труда и Районния инспекторат по образовние (РИО), както и с младежки медиатори от общините Велико Търново, Павликени и Силистра, чиято цел е активирането на неактивните младежи от региона. На срещата присъства и г-н Николай Петров, зам. областен управител във Велико Търново.

След кратко приветствие и представяне на проекта от страна на Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Институт за икономическа политика (ИИП), студентите се запознаха с резултатите от анкетно проучване относно информираността и полезността на политиките в областта на младежката заетост. След това Стефани Босева, младши изследовател в ИИП, представи на участниците резултатите от оценката и анализа си на програмите и схемите за младежка заетост в България.

На свой ред, г-н Обрешко Нечев, директор на дирекция „Бюро по труда“ Велико Търново, представи гледната точка на МТСП и подчерта, че на територията на Велико Търново в момента има обявени над 120 свободни работни места, за които няма кандидати и очерта като проблем липсата на мотивация сред младите да работят за ниско заплащане. Това потвърдиха и Борислав Стоянов, Десислава Димитрова и Юлия Николова – младежки медиатори по националната програма „Активиране на неактивни лица“ в общините Велико Търново, Силистра и Павликени, които споделиха трудностите, които срещат в опитите си да активират неактивните младежи в своите общини. Г-жа Боянка Димитрова, старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО Велико Търново, коментира приложимостта на предложенията за реформи в образованието и подчерта, че връзката образование – бизнес трябва да е двустранна. Студентите се включиха активно в последвалата дискусия, в която освен че обсъдиха предложенията за реформи с представителите на отговорните институции, дадоха и свои предложения как Работният документ да се подобри по начин, отговарящ на нуждите на младежите и на пазара на труда.

След обедната пауза участниците имаха възможност да обсъдят предложенията за реформи по отношение на бизнеса, като споделиха своя опит при търсенето и кандидатстване за работа. Във финалната дискусия те откроиха няколко важни елемента за подобряването на средата за младите в България, а именно по-добра координация между различните национални стратегии, засягащи младежите, признаването на доброволчеството като стаж, нуждата от повече практически насочени занятия и насърчаването на младежкото предприемачество с цел отваряне на нови работни места.

Така, след изпълнения с дискусии и обсъждания последен Форум за диалог, вторият етап на проект „Младите срещу младежката безработица“ завърши успешно. По време на третия финален етап от проекта главна роля ще имат медиаторите по проекта – по трима от всеки от петте града София, Велико Търново, Пловдив, Благоевград и Варна, които ще допълнят първоначалната версия на Работния документ с новите предложения и изменения, очертани по време на Форумите за диалог. Финалната версия на документа ще бъде обсъдена и завършена на среща на медиаторите в началото на 2016 г., след което ще бъде изпратена до министерствата с отношение по тематиката и до ресорните комисии в Народно събрание и в Европейския парламент.

Script logo