ИИП започна 2016 г. с Медиаторска среща по проекта „Младите срещу младежката безработица“


Така в съботния следобяд на 9 януари медиаторите по проекта от петте града се събраха в офиса на ИИП за предвидената по проекта среща. Екипът на ИИП в лицето на Ясен Георгиев, Десислава Петрова и Стефани Босева приветства участниците и им благодари за тяхното участие и продължаващия ангажимент към проекта. С това бе поставено началото на активна дискусия върху възнакналите нови идеи и предложения по време на проведените през есента на 2015 г. Форуми за диалог в петте града. Това обстойно обсъждане на новите идеи даде възможност на представителите на ИИП и медиаторите по проекта да преценят кои от идеите са наистина добри и си заслужава да бъдат включени във финалния Работен документ, кои трябва да бъдат преформулирани и кои са по-скоро с информативен характер и не е необходимо да бъдат допълнително упоменавани в предложенията за реформи. 

След ползотворната дискусия с медиаторите, ИИП предложи тези от тях, които имат възможност, да се включат по-активно във финализирането на Работния документ чрез обощаването на идеите и предложенията както от Встъпителните срещи, така и от Форумите за диалог, които проведохме през изминалата 2015 г. Така медиаторите ни от софийската група – Диляна Калугерова, Ирена Чолакова и Нина Антова, както и Виторио Захариев от групата медиатори от Велико Търново ще се включат във финализирането на Работния документ заедно с представителите на ИИП.

Очаква се след като Работният документ бъде финализиран в края на януари, той да бъде представен пред ресорните комисии в Народното събрание на Република България през февруари.

ИИП благодари на всички медиатори по проекта за тяхната активност и за доброто сътрудничество в рамките на проекта! Вярваме, че с общи усилия ще предложим качествени идеи за реформи на младежките политики за заетост.

Script logo