ИИП представи препоръки за реформи на политиките за младежка заетост в Народното събрание

Създадена на 21 Март 2016
 
След като в рамките на една година Институт за икономическа политика осъществи активен и конструктивен диалог по отношение на политиките за младежка заетост между около 180 младежи от цялата страна и представители на ресорните държавни институции – Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията по заетостта (АЗ), Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерство на младежта и спорта (ММС), чрез провеждането на 10 събития в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Благоевград, дойде ред и на представянето на крайния резултат от всички дискусии и обсъждания – а именно работен документ с предложения за реформи на политиките в областта на младежката заетост.   
 
На 17 март 2016 г. представители на Институт за икономическа политика заедно с медиаторите и някои от активните участници по проекта „Младите срещу младежката безработица“ представиха предложенията за реформи на младежките политики и политиките в областта на младежката заетост пред трите ресорни комисии в Народното събрание на Република България – Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по образованието и науката и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Финалните предложения за реформи, обобщени в работния документ бяха представени по време на редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, на което бяха поканени и представители на останалите две ресорни комисии, както и представители на ресорните министерства – МТСП, ММС, МОН, работодателски и браншови организации и младежки организации.
 
След откриването на заседанието от зам.-председателите на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Чолаков и Вили Лилков, бе предоставена възможност на Институт за икономическа политика и младежките медиатори по проекта да представят накратко целите и дейностите по проекта, както и предложенията за реформи. Ясен Георгиев, изпълнителен директор на ИИП благодари за възможността да представим резултатите от проекта и накратко обоснова необходимостта от неговото провеждане, след което предостави думата на Десислава Петрова, директор „Европейски програми и проекти“ в ИИП да представи по-конкретно целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта. Младежките медиатори в лицето на Диляна Калугерова, Нина Антова и Блажка Димитрова пък представиха предложенията за реформи на политиките в областта на младежката заетост, обобщени в три основни точки:
1.) Предложения за реформи в срефата на образованието;
2.) Засилване ролята на бизнеса за преодоляване на младежката безработица; и
3.) По-ефективно прилагане на европейските и национални политики за насърчаване на младежка заетост.
 
В отговор на представените предложения за реформи, г-н Хасан Адемов, Председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика изложи своите виждания по отношение на предложенията, като сподели, че по някои от тях вече се работи, а други са полезни и ще бъдат взети под внимание. Своята положителна оценка и адмирации към резултатите от осъществения от ИИП проект изразиха също заместник-министъра на младежта и спорта г-жа Нина Найденова и г-жа Елка Димитрова, Директор на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП. Своето становище по отношение на предложенията за реформи на младежките политики за заетост изразиха и други депутати от ресорните комисии, както и представители на младежки организации като Сдружение „Младежки Глас“ и на браншови организации като Стопанската камара.
 
Резултатите от осъществения от Институт за икономическа политика проект „Младите срещу младежката безработица“ бяха високо оценени, а предложенията за реформи бяха адмирирани именно заради използвания подход те да бъдат структурирани от младите хора, към които реално са насочени тези политики. Така, с представянето на предложенията за реформи на младежките политики и политиките в областта на младежката заетост пред ресорните комисии в Народното събрание на Република България, Институт за икономическа политика успешно осъществи третия финален етап от проекта „Младите срещу младежката безработица“.
 
За нас в Институт за икономическа политика бе удоволствие да работим по проекта с толкова будни и активни младежи от цялата страна и се радваме, че с общи усилия успяхме да структурираме качествени предложения за реформи на младежките политики и политиките в областта на младежката заетост! Вярваме, че подобни проекти ще насърчат младите хора  да изразяват своята  активна гражданска позиция по обществено значими проблеми и в тях ще се зароди култура да участват редовно в диалога с публичните институции и вземащите решения по формирането и реформирането на политики в различни сфери на обществения живот!

Script logo