ИИП проведе първия Форум за диалог по проекта „Младите срещу младежката безработица“

 

Създадена на 27 Октомври 2015

Институт за икономическа политика стартира втория етап от проекта „Младите срещу младежката безработица“, финансиран по програмата Еразъм+, КД3 Структурен диалог.  В рамките на петте Форума за диалог, които ИИП ще проведе в периода октомври – ноември 2015 г., се очаква генерираните в първата фаза идеи за реформи и оптимизиране на политиките в сферата на младежката заетост и насърчаването на предприемаческата инициатива сред младите хора да бъдат  надградени и обсъдени с представителите на отговорните за младежките политики институции. На този етап от проекта, в диалога ще бъдат включени и представители на бизнес организации, тъй като те са активни участници в процеса на формиране на политики на пазара на труда, насочени към младите хора и могат да мултиплицират ефектите от тях.

Първият от поредицата Форуми за диалог се проведе на 23 октомври 2015 г. в Икономически университет-Варна. Във форума участие взеха както студенти от ИУ-Варна, така и младежи от Варненския свободен университет, Бургаски свободен университет и представители на Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”. 

След кратко представяне на проведените до момента дейности по проекта от Десислава Петрова, Директор „Европейски програми и проекти“ в ИИП, младежите имаха възможността да се запознаят с резултатите от проведената от ИИП анкета относно информираността и полезността на политиките в областта на младежката заетост, представени от Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на ИИП. Стефани Босева, Младши изследовател в института, представи направения от нея анализ и оценка на три от най-мащабните програми и схеми за младежка заетост – Гаранция за младежта, Старт на кариерата и Студентски практики. Първият панел продължи с представянето на синтезираните предложения за реформи на младежките политики за заетост от всички Встъпителни срещи, провели се през април и май тази година, след което последва активна дискусия сред младежите върху предложенията, залегнали в първоначалната версия на Работния документ. 

Във втория панел на срещата младежите имаха възможността да обсъдят основните проблеми, които срещат на пазара на труда, както и първоначалната версия на Работния документ, съдържащ техните предложения за реформи, с представителите на Регионална служба по заетостта – Варна. След като от гледна точка на своя дългогодишен стаж в Агенция по заетостта г-жа Евгения Димитрова и г-жа Анелия Нинова споделиха своите виждания по представените предложения, се получи оживена дискусия, изводите от която са, че реформите са наложителни и трябва да бъдат въведени час по-скоро с цел както подобряване на работата на учрежденията, така и улесняване на реализацията на мадежите на пазара на труда.

В следобедната сесия на форума участниците от Варна обсъдиха в конкретика предложенията, синтезирани в първоначалната версия на Работния документ, като същевременно предложиха изменения и нововъведения. Така първият Форум за диалог по проекта „Младите срещу младежката безработица“ бе проведен успешно във Варна, а екипът на ИИП подготвя останалите четири форума в Благоевград, София, Пловдив и Велико Търново, като регистрацията за тях все още е отворена на този линк.


Script logo