Институт за иконимическа политика започва изпълнението на втория етап на проект „Младите срещу младежката безработица“

Създадена на 11 Октомври 2015

От пролетта на 2015 г. Институт за икономическа политика осъществява изпълнението на проекта „Младите срещу младежката безработица“ по Програмата „Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да осигури възможност за провеждането на конструктивен диалог между младите хора в България и представители на институциите, отговорни за политиките в областта на младежката заетост.

Генерираните по време на първата фаза идеи за реформи и оптимизиране на политиките в сферата на младежката заетост и насърчаването на предприемаческата инициатива сред младите хора ще бъдат надградени и обсъдени с представителите на отговорните за младежките политики институции по време на пет еднодневни Форуми за диалог, които ще се проведат по следния график:

- Форум за диалог във Варна – 23 октомври 2015 г. (петък);
- Форум за диалог в Благоевград – 30 октомври 2015 г.(петък);
- Форум за диалог в София – 6 ноември 2015 г.(петък);
- Форум за диалог в Пловдив – 20 ноември 2015 г.(петък);
- Форум за диалог във Велико Търново – 27 ноември 2015 г. (петък). 

По време на тези форуми, участниците в проекта ще имат възможността да обсъдят предложенията за реформи на младежките политики за заетост с представителите на държавните институции, отговорни за тези политики.

В рамките на следващата фаза от проекта е предвидено изготвянето на Работен документ, който ще съдържа конкретни предложения за реформиране на младежките политики за заетост и насърчаване на предприемачеството. Финалната версия на този Работен документ ще бъде представена пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България и изпратена до ресорните комисии в Европейския парламент.

Младежи на възраст между 19 и 29 години могат да се включат в проекта като попълнят формата за участие.

Вярваме, че заедно можем да направим тези политики по-ефективни и ще се радваме да Ви приветстваме в нашата група от младежи по проекта “YouthsStand”!

Важни уточнения:

• Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“, ще получат сертификат Youthpass!
• Разходите, които се поемат от организаторите по време на еднодневните Форуми за диалог, включват изхранване и обучителни материали за участващите младежи. Бюджетът на проекта позволява възстановяване на транспортни разходи на участници, само ако те живеят/следват в населени места, разположени в близост до локацията на събитието.

Script logo