Петата и последна Встъпителна среща по проект “Младите срещу младежката безработица” се проведе на 29 май в град Варна

На 29 май 2015 г. Институт за икономическа политика (ИИП) проведе петата, последна Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ в Икономическия университет в град Варна. В нея взеха участие студенти от Икономически университет - Варна, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Бургаския свободен университет, Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”, както и вече завършили образованието младежи, сблъскващи се с предизвикателствата на пазара на труда.

Както и на предишните срещи, екипът на ИИП беше поканил представители на публичните институции, които представиха на младежите националните програми и схеми за младежка заетост. Директорът на РСЗ-Варна г-н Пламен Начков и г-жа Димитричка Ганева, началник сектор Верификация в Главна дирекция Европейски фондове и международни програми към Агенцията по заетостта споделиха актуални данни относно младежката заетост във Варненския регион и представиха различните инициативи на Агенцията по заетостта, насочени към младежите. Това предизвика оживена дискусия с множество въпроси и предложения за подобряване на съществуващите програми и схеми и създаването на нови такива.

В следобедния панел г-н Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на ИИП, представи на младежите процеса на формиране на политики за борба с младежката безработица, както и различните механизми за оказване на влияние върху тези политики. След това младежите участваха в Дебати по групи, по време на които обсъдиха пет основни въпроса, свързани с младежките политики за заетост, както и какви реформи е необходимо да бъдат предприети, за да се преодолеят високите нива на младежка безработица. Подобно на резултатите от дискусиите от предишните срещи, тези от Варна също ще послужат за основа на онлайн обсъждания. Новите участници ще имат възможността да се присъединят към колегите си от другите Встъпителни срещи във форума на интернет страницата на проекта, където да продължат дискусиите и да доразвият идеите си.

В края на срещата след гласуване бяха избрани и тримата Медиатори, които ще имат координационна роля при изготвянето на Работния документ. За Варна това са: Дани Симеонова, бакалавър по Мениджмънт от Икономическия университет – Варна, Даниел Миладинов, магистър по Право от Бургаския свободен университет и Илиана Борисова, магистър по История от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Екипът на ИИП бе удовлетворен от проведената среща с младежи във Варна. За нас бе удоволствие да се срещнем с толкова активни и мотивирани млади хора от цялата страна по време на петте Встъпителни срещи и с нетърпение очакваме провеждането и на втория етап от проекта, а именно Форумите за диалог, които ще се проведат през есента на 2015г.  На този етап имайки конкретни предложения за реформи, младежите ще могат да ги споделят и дискутират както с представителите на публичните институции, така и с представители на бизнеса.

Script logo