Проектът на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ стартира с Встъпителна среща в София

Институт за икономическа политика стартира изпълнението на дейностите по проекта „Младите срещу младежката безработица“ с провеждането на първата от серията Встъпителни срещи, които са предвидени по проекта. Срещата се състоя на 18 април 2015 г. в Дома на Европа в София и в нея участие взеха около 40 проактивни младежи между 19 и 29 години, мотивирани да се включат в проекта и да допринесат за изпълнението на неговата основна цел – а именно за реформирането на младежките политики за заетост с цел те да станат по-ефективни. Различният профил на младежите (студенти различен курс на обучение и завършили студенти, които вече са се сблъскали с различните предизвикателствата на пазара на труда) допълнително обаготи последващите дискусии, в рамките на които младите хора имаха възможността да споделят както своя опит със стажантски и младежки програми, така и своите предприемачески идеи и интереси.

За да се получи един конструктивен диалог с младежите, на срещата бяха поканени и представители на публичните институции, които да запознаят младежите с европейските и национални инициативи за справяне с младежката безработица и с тяхното прилагането в България. Г-н Георги Филипов, асистент в Информационния център на ЕС, представи новите възможности за заетост и мобилност, които програма Еразъм+ предлага на младежите – Европейска гаранция за младежта, Еразъм за предприемачи и Еразъм практики. Г-н Петьо Кънев, главен експерт в Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на Министерство на образованието и науката, продължи темата с представяне на резултатите и ефектите от прилагането на програмата Еразъм+ в България, а г-н Иво Иванов - Началник сектор „Информация и анализи“ в РСЗ-София запозна участниците с националните програми, осигуряващи младежка заетост и допълнителна квалификация, като „Старт на кариерата“, „И аз мога повече“ и „Работа за мен“. И трите презентации предизвикаха голям интерес сред участниците и доведоха до оживен дебат с множество въпроси, критики и предложения за подобряване на съществуващите инициативи и създаване на нови такива.

Във втората част на срещата г-н Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Институт за икономическа политика, разясни на младите хора процесите на формиране на политики, като им представи и понятията застъпничество и лобиране като инструменти за оказване на влияние.  След това младежите имаха възможността да се включат в оживени Дебати по групи, в рамките на които бяха разисквани основни въпроси като възможностите за справяне с младежката безработица, необходимите реформи по отношение на младежките политики за заетост, необходимостта от промяна в образователната система, ролята на бизнеса за опосредстване на по-плавния преход на младежите към пазара на труда и т.н. Първоначалните доклади от работните групи ще послужат за основа на по-нататъшните онлайн дискусии, в рамките на които младежите ще могат да избистрят своите конкретни идеи и предложения за реформи на младежките политики за заетост.

В края на продуктивния ден се проведе и оспорвано гласуване за определянето на тримата Медиатори за София по проекта, които ще имат координационни функции при подготовката и изготвянето на Работния документ, съдържащ предложенията за реформи на младежките политики за заетост. Измежду 10 кандидата бяха избрани следните трима Медиатори за екипа от София: Диляна Калугерова, магистър по Европейско управление от НБУ, Ирена Чолакова, магистър по Право от Софийския университет и Нина Антова, магистър по Управление и развитие на човешките ресурси от НБУ. Тримата Медиатори за София ще имат възможността да използват и от работно място в офиса на ИИП, което ще бъде предоставено безвъзмездно за целите на проекта.

Така след изключително ползотворната първа Встъпителна среща по проекта младежите бяха изключително мотивирани да продължат своята комуникация и онлайн в новосъздадената Facebook група на проекта, както и в интернет страницата на проекта „Младите срещу младежката безработица“.

Екипът на Институт за икономическа политика също бе много вдъхновен от проведената първа среща и с нетърпение очаква и предстоящите ни срещи във Велико Търново на 24 април, Пловдив на 08 май, Благоевград на 15 май и Варна на 29 май, като апликационният процес за тях все още е отворен, а формулярът за кандидатстване може да бъде намерен на следния линк.

Script logo