Стартира изпълнението на проект „Младите срещу младежката безработица“

 • Искате ли да сте активен гражданин и да вземете дейно участие в реформирането на младежките политики за заетост?
 • Питате ли се как бихте могли да допринесете за по-успешното реализиране на младите хора на пазара на труда?
 • Искате ли да се запознаете с текущите програми за младежка заетост и да дадете своите предложения за тяхното реформиране, така че те да станат по-ефективни?

Ако отговорът на тези въпроси е ДА, сега е времето да се включите в проекта на Институт за икономическа политика (ИИП) - „МЛАДИТЕ СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА“.

 Как може да стане това?

 

Кандидатствайте тук!

Като кандидатствате за участие в изпълнението на дейностите по проекта, в рамките на които ще имате възможност не само да се запознаете в конкретика с текущите политики за насърчаване на младежката заетост и младежкото предприемачество, но и да изкажете своето мнение и да дадете конкретни предложения за тяхното реформиране, като споделите своите възгледи с представители на изпълнителната и законодателната власт, отговорни за политиките за справяне с младежката безработица.

Вярваме, че заедно можем да направим тези политики по-ефективни и ще се радваме да Ви приветстваме в нашата група от младежи по проекта “Youths Stand”!

Кой може да участва?

Младежи на възраст между 19 и 29 години от всички градове в България, които се обучават във висше учебно заведение или са завършили и проявяват интерес към младежките политики за заетост;

Ако решите да се включите в изпълнението на проекта, ще имате възможността да вземете участие в следните дейности:

 • Участие в една от петте еднодневни встъпителни срещи по проекта, които ще се проведат в София, Велико Търново, Пловдив, Благоевград и Варна през април и май 2015 г.;
 • Възможност да станете един от 15-те Медиатора по проекта, които ще имат координационни функции при подготовката и изготвянето на Работен документ, които ще съдържа предложения за реформи на младежките политики за заетост. Групата от Медиатори в София ще има възможността да разполага с работно място в офиса на ИИП, което ще бъде предоставяно безвъзмездно за целите на проекта.    
 • Участие в провеждането на кампания „Посланик” по време на Европейската младежка седмица, която в България ще се проведе в периода от 3 до 10 май 2015 г.;
 • Участие в един от петте еднодневни Форума за диалог в посочените по-горе градове, по време на които ще бъдат обсъдени конкретни предложения за реформи с представителите на публичните институции, отговорни за младежките политики - в периода октомври-ноември 2015 г.;
 • Участие в изготвянето на Работен документ, който ще съдържа конкретни предложения за промяна на текущите неефективни практики и за реформиране на младежките политики за заетост и насърчаване на предприемачеството.
 • Възможност за участие в представянето на финалната версия на Работния документ пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България и изпращането му до отговорните комисии в Европейския парламент.

За целите на проекта ще бъде създадена и специална интернет страница, както и страница на проекта във Facebook.

Вашият ангажимент, ако решите да се включите в изпълнението на проекта:

 • Участие в една от петте еднодневни Встъпителни срещи в периода април-май 2015 г.;
 • Участие в еднодневния Форум за диалог в съответния град в периода октомври-ноември 2015 г.;
 • Активна комуникация с останалите младежи чрез страницата на проекта или Facebook страницата и координация с ИИП относно формулирането на конкретни предложения за реформи на младежките политики за заетост и изготвянето на финален Работен документ.   

Надяваме се, че чрез Вашето активно участие в изпълнението на проекта ще можем да допринесем за реформирането на политиките за борба с младежката безработица и за насърчаване на младежкото предприемачество като по този начин ще допринесем и към по-успешната професионална реализация на младите български граждани!  


Важни уточнения:

 • Всички младежи, взели участие в проекта на ИИП „Младите срещу младежката безработица“ ще получат сертификат Youthpass!
 • Разходите, които се поемат от организаторите по време на еднодневните събития в проекта (петте Встъпителни срещи и петте Форума за диалог) включват изхранване и обучителни материали за участващите младежи. Бюджетът на проекта не позволява възстановяване на транспортни разходи на участниците ако те живеят/следват в населени места, различни от посочените по-горе.
 • За да може да се получи конструктивен диалог както между младежите, така и с представителите на публичните институции, от голямо значение е младежите да проявят желание и отговорност да се включат в предвидените по проекта събития. Това означава, че младежите които бъдат одобрени за участие в първите Встъпителни срещи по проекта, трябва да предвидят своето участие и в предвидените през есента на 2015 г. Форуми за диалог.

График на предстоящите встъпителни срещи и крайни срокове за кандидатстване:

 • Встъпителна среща в София на 18 април 2015 г.краен срок за кандидатстване – 3 април 2015 г.
 • Встъпителна среща във Велико Търново на 24 април 2015 г. - краен срок за кандидатстване – 22 април 2015 г.
 • Встъпителна среща в Пловдив на 8 май 2015 г. - краен срок за кандидатстване – 4 май 2015 г. 
 • Встъпителна среща в Благоевград на 15 май 2015 г. - краен срок за кандидатстване – 8 май 2015 г. 
 • Встъпителна среща във Варна на 29 май 2015 г. - краен срок за кандидатстване – 22 май 2015 г. 

Първата Встъпителна среща по проекта ще се проведе на 18 април 2015 г. в София в залата на Представителството на Европейската комисия в България (Домът на Европа) на ул. „Георги С. Раковски“ № 124.

За участие във Встъпителната среща в София на 18 април: Моля попълнете формуляра за кандидатстване до 17:00 часа на 3 април 2015 г. Избраните за участие младежи ще бъдат информирани по ел. поща най-късно до 8 април 2015 г.

За подробности моля, свържете се с нас на ел. поща: epi@epi-bg.org или тел.: 02 952 29 47

Script logo