Третата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ се проведе на 8 май в гр. Пловдив

Институт за икономическа политика (ИИП) проведе третата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ на 8 май 2015 г. в гр. Пловдив. В нея взеха участие студенти и докторанти от Пловдивския университет, Медицинския университет в гр.Пловдив и Университетът за национално и световно стопанство в гр.София, както и вече завършили висшето си образование младежи с активна гражданска позиция.

Както и на предишните две срещи, така и на тази присъстваха представители на публичните институции. Г-н Петьо Кънев, Главен експерт в Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на Министерство на образованието и науката представи националните политики, програми, проекти и мерки за справяне с младежката безработица и възможности за професионално развитие и придобиване на компетенции, знания и умения от страна на младите хора в България. Представителите на РСЗ-Пловдив г-жа Елена Ласкова, Началник сектор в Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми“, г-н Николай Димитров, Началник сектор „Посреднически услуги“ и г-жа Валя Топалджиева, Главен експерт, споделиха актуални данни относно младежката заетост и представиха дейностите и инициативите на бюрата по труда, свързани с младите хора. Презентациите предизвикаха голям интерес сред участниците и доведоха до множество въпроси към лекторите.

В следобедния панел на Встъпителната среща г-н Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на ИИП, разясни процеса на формиране на политики за борба с младежката безработица и обърна внимание на техниките застъпничество и лобиране, чрез които младите да повлияят на този процес. След това младежите участваха в Дебати по групи, по време на които обсъдиха основните проблеми, водещи до високите нива на младежка безработица и предложиха конкретни действия за справяне с тях. Подобно на резултатите от дискусиите от предишните срещи, тези от Пловдив също ще послужат за основа на онлайн обсъждания. Новите участници ще имат възможността да се присъдинят към колегите си от София и Велико Търново във Фейсбук групата на проекта, както и във форума на интернет страницата на проекта, където да продължат дискусиите и да доразвият идеите си.

В края на срещата след гласуване бяха избрани и тримата Медиатори, които ще имат координационна роля при изготвянето на Работния документ. За град Пловдив това са: Танита Митева, студент по Международни икономически отношения, Виктория Петрова, студент по Социология на правото, икономиката и иновациите и Николай Кузмов, студент по Право. И тримата са студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Екипът на ИИП бе радостен да се запознае с толкова активни и мотивирани млади хора и очаква и предстоящите срещи по проекта, които ще се проведат на 15 май в Благоевград и на 29 май във Варна. Апликационният процес за тях е все още отворен, а формулярът за кандидатстване можете да намерите тук.

Script logo