Третият форум за диалог по проект „Младите срещу младежката безработица“ се проведе в София

Създадена на 09 Ноември 2015

На 6 ноември в залата на Дома на Европа в град София се проведе третият Форум за диалог по проекта на Институт за икономическа политика „Младите срещу младежката безработица“. Във форума се включиха над 35 младежа и студента от университети от София и страната, както и представители на Агенцията по заетостта, регионалните Бюра по труда, Министерството на младежта и спорта и Центъра за развитие на човешките ресурси. Гледната точка на бизнеса бе изложена от представител на Аутомотив Клъстер България.

След кратко представяне на дейностите по проекта от страна на Десислава Петрова, Директор „Европейски програми и проекти“ в ИИП, Изпълнителният директор на института Ясен Георгиев представи резултатите от проведена анкета относно информираността и полезността на политиките в областта на младежката заетост, а Стефани Босева, Младши изследовател в ИИП, запозна младежите със своя анализ и оценка на националните програми и схеми за младежка заетост. След това медиаторите по проекта за гр. София Диляна Калугерова, Ирена Чолакова и Нина Антова презентираха синтезираните по време на Встъпителните срещи предложения за реформи на младежките политики за заетост и обсъдиха активно с останалите младежи какво може да бъде допълнено и надградено.

Във втория панел на събитието младежите имаха възможността да дискутират предложенията си за реформи с петимата представители на Агенция по заетостта – г-н Иво Иванов, Началник сектор „Информация и анализи“, отдел „Услуги по заетостта, ДРСЗ – София; Даяна Попангелова, Младши експерт, отдел „Активна политика на пазара на труда“, ДБТ Възраждане; Надя Георгиева, Старши експерт, отдел „Посреднически услуги“, ДБТ Люлин; Симеона Костадинова-Гергова, Старши експерт, отдел „Посреднически услуги“, ДБТ Сердика; Александрина Първанова-Величкова, Младши експерт, отдел „Посреднически услуги“, ДБТ Изток. Техните коментари и становища провокираха оживена дискусия, като младежите не се поколебаха да зададат своите наболели въпроси. Представителят на Министерство на младежта и спорта – г-жа Гергана Джугларска, Старши експерт в отдел "Младежка информация и дейности" на Дирекция "Младежки политики" пък представи пред младежите повече подробности относно Националната програма за младежта.

След обедната пауза г-н Пламен Стоев, Мениджър Човешки ресурси в Аутомотив Клъстер България сподели с участниците гледната точка на бизнеса по отношение на политиките за младежка заетост и нужните в тях реформи и окуражи младежите да продължават да бъдат все така активни и да търсят решение на проблемите, с които се сблъскват на пазара на труда.

Така, след множество оживени дискусии, Форумът за диалог в гр. София приключи успешно. Събитието беше отразено от BITelevision, чийто репортаж можете да намерите тук.

Предстоят последните два Форума за диалог в Пловдив на 20 ноември и във Велико Търново на 26 ноември. Регистрацията за тях е все още отворена тук.

Script logo