Четвъртата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ се проведе на 15 май в гр. Благоевград

Институт за икономическа политика (ИИП) проведе четвъртата Встъпителна среща по проект „Младите срещу младежката безработица“ на 15 май 2015 г. в Благоевград. В нея взеха участие студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Американския университет в Благоевград, Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и Университета за национално и световно стопанство в гр.София, както и вече завършили образованието младежи, сблъскващи се с предизвикателствата на пазара на труда.

Срещата в Благоевград следва вече утвърдилата се от предишните Встъпителни срещи програма и  в сутрешния панел представители на публичните институции разясниха на младежите какви са националните програми и схеми за младежка заетост. Г-н Петьо Кънев, Главен експерт в Дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на Министерство на образованието и науката представи националните политики, програми, проекти и мерки за справяне с младежката безработица и възможности за професионално развитие и придобиване на компетенции, знания и умения от страна на младите хора в България. Директорът  на РСЗ-Благоевград, г-жа Станислава Поповска, сподели актуални данни относно младежката заетост в Благоевградския регион и отговори на въпросите на младежите, свързани с различните програми на бюрата по труда, като Старт на кариерата и Моята първа работа.

В следобедния панел г-н Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на ИИП, разясни процеса на формиране на политики за борба с младежката безработица. След това младежите участваха в Дебати по групи, по време на които обсъдиха основните проблеми, водещи до високите нива на младежка безработица и предложиха конкретни действия за справяне с тях. Подобно на резултатите от дискусиите от предишните срещи, тези от Благоевград също ще послужат за основа на онлайн обсъждания. Новите участници ще имат възможността да се присъдинят към колегите си от другите Встъпителни срещи във форума на интернет страницата на проекта, където да продължат дискусиите и да доразвият идеите си.

В края на срещата след гласуване бяха избрани и тримата Медиатори, които ще имат координационна роля при изготвянето на Работния документ. За Благоевград това са: Дениза Георгиева, студент по Международни отношения от Югозападния университет; Катерина Петрова, магистър по Публична администрация от Софийския университет и Мартин Петров, бакалавър по Маркетинг, мениджмънт и предприемачество от Колежа по Мениджмънт, търговия и маркетинг в гр.София.

Екипът на ИИП бе удовлетворен от срещата си с активни и будни млади хора в Благоевград  и очаква и последната от серията Встъпителни срещи по проекта, която ще се проведе на  29 май във Варна. Апликационният процес за нея е все още отворен, а формулярът за кандидатстване можете да намерите тук.

Script logo